สินเชื่อบ้าน ออมสิน สินเชื่อให้สำหรับคนที่อยากจะมีบ้านอยู่ของตัวเอง

สินเชื่อบ้าน ออมสิน สินเชื่อบ้านช่วยสานฝันเรื่อง โรงแรมในเมืองภูเก็ต บ้านให้เป็นจริงด้วยเงื่อน ไขสบายๆธนาคารออมสินรู้เรื่อง และก็ รู้ดีถึงความจะต้อง การมีบ้าน ซึ่งจะเป็นพื้นฐาน สินเชื่อบ้าน ออมสิน สำคัญของการ เริ่มชีวิตที่ดี ก็เลยมุ่งผลักดัน แล้วก็ ช่วยสานฝันของท่าน ให้เป็นจริง ด้วยข้อตกลงสบายๆและไม่ยุ่งยากเหมือนอย่างที่คิด จบทุกความปรารถนาอ่อน​​งบ้านที่เดียวครบ

 • ซื้อที่ดินเพื่อจัดแจง ก่อสร้างตึก
 • ซื้อที่ดินพร้อม ตึกหรือห้องพัก
 • ซื้อที่ดิน รวมทั้ง ก่อสร้างตึกในที่ดินนั้น
 • ซื้อที่ดินที่มีตึก ของตัวเอง หรือคู่ชีวิตก่อสร้างอยู่แล้ว
 • เพื่อก่อสร้าง หรือ เพิ่มเติมปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมตึก
 • เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดิน หรือแฟลต ของตัวเอง หรือคู่ครอง จากสถาบันการเงิน

เนื้อหาสินเชื่อ

สินเชื่อบ้าน ออมสิน

จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ได้ทุกกรณี รวมกันไม่เกินจำนวนร้อยละ 100 ของราคาจำหน่าย หรือ ราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแท้แต่ราคาใดที่ต่ำกว่า โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้​

 1. กรณีกู้เพื่อหาที่พักอาศัย

คำสัญญาที่พักอาศัยข้างหลังที่ 1
(1) กรณีหลักประกันแพงซื้อขายแลกเปลี่ยนต่ำยิ่งกว่า 10 ล้านบาท

ที่ดินพร้อมตึก ให้กู้ได้ไม่เกินจำนวนร้อยละ 95 ของราคาจำหน่ายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า
ห้องพัก ให้กู้ได้ไม่เกินปริมาณร้อยละ 90 ของราคาจำหน่ายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

(2) สำหรับที่พักอาศัยที่แพงค้าขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปให้กู้ได้ไม่เกินจำนวนร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

คำสัญญาที่พักอาศัยข้างหลังที่ 2

(1) กรณีหลักประกันแพงค้าขายต่ำยิ่งกว่า 10 ล้านบาท

กรณีผ่อนส่งคำสัญญาที่พักที่อาศัยข้างหลังที่ 1 ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกินจำนวนร้อยละ 90 ของราคาค้าขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแท้แต่ราคาใดที่ต่ำกว่า ในกรณีที่ดิน พร้อมตึกหรือห้องเช่า

กรณีผ่อนหนี้คำสัญญาที่พักอาศัยข้างหลังที่ 1 น้อยกว่า 2 ปี ให้กู้ได้ไม่เกินปริมาณร้อยละ 80 ของราคาค้าขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า ในกรณีที่ดินพร้อมตึกหรือห้องเช่า

(2) สำหรับที่อยู่ที่อาศัยที่แพงจำหน่ายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกินปริมาณร้อยละ 80 ของราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

ข้อตกลงที่อยู่ที่อาศัยข้างหลังที่ 3

(1) ให้กู้ได้ไม่เกินจำนวนร้อยละ 70 ของราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแท้แต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

 1. กรณีกู้เพื่อก่อสร้างหรือเพิ่มเติมปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมตึก

ให้กู้ได้ไม่เกินจำนวนร้อยละ 100 ของราคาประเมินของตึกที่ก่อสร้างหรือเพิ่มเติมปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซม แม้กระนั้นจำต้องไม่เกินอัตราส่วนตามที่ตั้งไว้ตามข้อ 1. สุดแท้แต่กรณี

 1. กรณีกู้เพิ่มเติมอีก
 2. กู้เพิ่มอีกเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อรับรองสินเชื่อ รวมถึงเป็นค่าเบี้ยประกันไฟไหม้ ให้กู้ได้ตามปริมาณที่จ่ายจริง แม้กระนั้นเมื่อรวมจำนวนเงินให้กู้ทั้งสิ้น จะต้องไม่เกินปริมาณร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า
 3. กู้เพิ่มเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันไฟไหม้ ให้กู้ได้ตามปริมาณที่จ่ายจริงแม้กระนั้นเมื่อรวมจำนวนเงินให้กู้ทั้งสิ้น จะต้องไม่เกินจำนวนร้อยละ 100 ของราคาค้าขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

ช่วงเวลาจ่ายเงินกู้

กรณีกู้เพื่อหาที่พักอาศัย

ไม่เกิน 40 ปี ตั้งแต่แมื่อเดือน ที่จะต้องจ่ายเงินกู้ แล้วก็ ดอกงวดแรก ตามที่ได้กำหนด ในคำสัญญา รวมทั้งเมื่อรวมอายุ ผู้กู้กับช่วงเวลาที่จ่าย เงินกู้ยืมจำเป็นต้องไม่เกิน 65 ปี นอกจาก เจ้าของธุรกิจ ซึ่งสามารถพิสูจน์ รายได้ที่แน่ๆ เมื่อรวมอายุ ผู้กู้กับช่วงเวลาที่จ่ายเงินกู้จำเป็นต้องไม่เกิน 70 ปี แม้กระนั้นถ้าหากหลักประกัน เป็นตึกการค้าขาย (ตึกแถว) ให้กู้เป็นสินเชื่อเคหะ ได้ไม่เกิน 2 คูหา และก็ระบุช่วงเวลา จ่ายเงินกู้ โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

กรณีกู้เพื่อหาที่พักที่อาศัย ไม่เกิน 40 ปี

กรณีกู้เพิ่อประกอบการค้าแล้วก็อาศัย ไม่เกิน 30 ปี

ดังนี้กรณีกู้เพิ่มอีกเพื่อก่อสร้างหรือเพิ่มเติมซ่อมบำรุงตึกจะขยายช่วงเวลาจ่ายเงินกู้จากคำสัญญาเดิมก็ได้ แม้กระนั้นจะต้องไม่เกินหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง

กรณีกู้เพิ่มอีกเพื่อเป็นค่าสัญญาประกันชีวิตเพื่อรับรองสินเชื่อ

แล้วก็/หรือในกรณีที่มีการกู้เพิ่มเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันไฟไหม้ให้เป็นไปตามนี้

 1. กู้เพิ่มอีกเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อรับรองสินเชื่อ แล้วก็เป็นค่าเบี้ยประกันไฟไหม้ ให้กู้ได้ตามปริมาณที่จ่ายจริง แม้กระนั้นเมื่อรวมจำนวนเงินให้กู้ทั้งผอง จำเป็นต้องไม่เกินจำนวนร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแท้แต่ราคาใดที่ต่ำกว่า
 2. กู้เพิ่มเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันไฟไหม้ ให้กู้ได้ตามปริมาณที่จ่ายจริงแต่ว่าเมื่อรวมจำนวนเงินให้กู้ทั้งผอง จำต้องไม่เกินจำนวนร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแท้แต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

ดอก

อัตราค่าดอกเบี้ยเป็นไปตามที่แบงค์ระบุ

เนื้อหาการสมัคร

คุณลักษณะ

 • เป็นผู้ฝากเงินจำพวก เผื่อเรียกของแบงค์
 • แก่ครบ 20 ปีขึ้นไป แล้วก็เมื่อรวมอายุผู้กู้กับช่วงเวลาที่จ่ายเงินกู้จำต้องไม่เกิน 65 ปี ละเว้น เจ้าของธุรกิจซึ่งสามารถพิสูจน์รายได้ที่แน่ๆ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับ ช่วงเวลา ที่จ่ายเงิน กู้จำต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีอาชีพและก็รายได้แน่ๆ
 • การยืมร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

4.1 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องเป็นคู่แต่งงาน ลูก พ่อ คุณแม่ หรือ ญาติพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นที่ต้องครอบครองร่วมในหลักประกันทุกคนก็ได้

4.2 กู้ร่วมกับบุคคล อื่นที่นอกจาก จาก (4.1) จะต้องครอบครองร่วม ในหลักประกันทุกคน
ดังนี้ ในเรื่องที่กู้ร่วมกับบุคคล อื่นให้นับช่วงเวลา จ่ายเงินกู้ตาม อายุของผู้กู้ที่แก่น้อย ที่สุดเพียงผู้เดียว

หลักประกัน

 • ที่ดิน หรือที่ดิน พร้อมตึก หรือแฟลต ตามเป้าประสงค์ ที่ขอกู้แล้วก็ตั้งอยู่ใน แหล่งชุมชนที่มี ความก้าวหน้า มีกระแสไฟฟ้า สาธารณูปโภค อื่นๆตามความ จำเป็นจะต้อง และก็มีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ ผ่านเข้าออก ได้สบาย
 • สิทธิการเช่าที่ดินและก็ / หรือตึกตามหลักหลักเกณฑ์ ที่แบงค์ประกาศระบุ
 • หลักทรัพย์จากที่แบงค์ประกาศระบุ

เอกสารประกอบกิจการกู้หนี้ยืมสิน

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ และก็คู่ชีวิต
 • สำเนาหลักฐานแต่งงาน หรือสำเนาใบแสดงการแยกทาง หรือสำเนา ใบมรณบัตรของผู้แต่งงาน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้และก็คู่บ่าวสาว

บทความที่น่าสนใจ : บ้านสีเขียวมะนาว